Projektinhallinta

Kaikissa projekteissa hoidamme projektinhallinnan, seurannan ja raportoinnin omalta osaltamme. Tarvittaessa kontrolloimme ja organisoimme myös koko projektia ja ohjaamme muita projektiin osallistuvia tahoja. Meillä on kokemusta useista erilaisten projektien vetämisestä ja raportoinneista. Myös prototyypin valmistuksen järjestäminen on meille tuttua.

Kaikkiin projekteihin sisältyy myös tarvittava dokumentointi. Kaaviot, kuvat, laskelmien kirjaaminen ja palaverimuistot kuuluvat toimintatapoihimme.

Tärkeänä osana onnistunutta projektia pidämme tiivistä ja toimivaa kommunikaatiota. Yhteyden pito, jatkuva ja säännöllinen raportointi ja dokumentointi ovat saaneet kiitosta aiemmissa projekteissamme. Tällä tavoin pidämme kaikki sidosryhmät ajan tasalla kehityksen eri käänteissä.